• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Carina Hemstrand, Product Compliance & Sustainability Manager & Johanna Håkansson, Senior Product Compliance & Sustainability Specialist, Clas Ohlson

Carina Hemstrand, Product Compliance & Sustainability Manager & Johanna Håkansson, Senior Product Compliance & Sustainability Specialist, Clas Ohlson

Bedömningsmodell utifrån best practise

Clas Ohlson har många produkter i sitt sortiment där elektronik utgör en viktig del. För att greppa flödet utifrån ett livscykelperspektiv har man utvecklat en bedömningsmodell som identifierar både risker och möjligheter med fokus på praktisk genomförbarhet. En produkt blir inte ”färdig” för att den har bedömts men i nuläget är den gjord efter bästa tillgängliga förutsättningar utifrån all de faktorer som påverkar. Med ett uttalat tänk om ständig utveckling skruvas hela tiden ambitionen uppåt. Omvärlden är föränderlig och referenserna utvecklas hela tiden. Vad är bäst ur livscykelperspektiv? Hur definierar man återvunnet? Vilka styrmedel skulle behövas för bättre konkurrensneutralitet? Under presentationen får vi ta del av Clas Ohlsons arbete att levandegöra ett hållbarhetsarbete som är processtyrt och höra deras tankar och frågeställningar om nästa steg.

Om Carina

Carina har lång erfarenhet av processutveckling, produktutveckling, kvalitetssäkring och produktsäkerhet. Hon är civilingenjör kemiteknik med inriktning läkemedel och har tidigare arbetat nästan 20 år i läkemedelsindustrin, en bransch med höga krav på kvalitet, produktsäkerhet och spårbarhet. Att till viss del applicera liknande spårbarhetskrav för Clas Ohlsons produkter är ett första steg till ökad transparens i leverantörskedjan och ger Clas Ohlson bättre information om sina produkter. Då kan vi också göra bättre bedömningar vad avser säkerhet för både människa och miljö.

Om Johanna

Johanna är Senior Product Compliance & Sustainability Specialist med lång erfarenhet av produktsäkerhet och hållbarhetsfrågor. Det är två områden som är utmärkta att kombinera då funktion och säkerhet är minst lika viktiga för produkter när hållbarhetsaspekter också adderas. Johanna är kemiteknikingenjör och har utöver det studerat andra ämnesområden för att få bredare perspektiv ex. ekonomi, miljö och hållbarhet. Ett genuint intresse för människan, hur vi fungerar både som individer och i grupp finns i botten vilket kommer väl till pass på den hållbarhetsresa som pågår.

Datum 03 jan, 2022

Kategorier Talare

Andra talare