• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer Northvolt

Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer Northvolt

Rena materialströmmar, vision eller nästan framme?

Elektrifieringen av vårt samhälle kräver alltmer resurser i form av metaller, varav vissa bara går att hitta i enstaka länder. Men den globala handelsplats som jorden kommit att bli är inte självklar. Knappa resurser och stor efterfrågan samt politiska svängningar kan snabbt ändra spelplanen. Ett verktyg som både minskar beroendet och den totala miljöbelastningen är att återvinna materialet till så hög kvalité som möjligt. Att inte små men värdefulla volymer av metaller späds ut i återvinningen och därmed inte kan tas tillvara igen i sin ursprungliga funktion. Men vilka metaller handlar det om, och hur ser processen ut för att faktiskt få tillbaka dem?

Om Emma

Dr Emma Nehrenheim har en PhD inom industriellt avfallsprodukter och avfallsvatten. Hon engagerade sig därefter i ett flertal industriella FoU-projekt tills hon blev professor i miljöteknik. Emma har arbetat på Northvolt sedan 2017 med att bygga upp och leda miljö- och hållbarhetsarbetet. Som miljöchef driver Emma Northvolts initiativ kring såväl intern- som extern hållbarhet. I det ingår också Northvolts affärsområde Revolt, en enhet som ska förse Northvolt med material från återvunna batterier.

Datum 13 apr, 2022

Kategorier Talare

Andra talare