• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Ingemar Ylikangas, Director of Business Development Revolt

Ingemar Ylikangas, Director of Business Development Revolt

Rena materialströmmar, vision eller nästan framme?

Elektrifieringen av vårt samhälle kräver alltmer resurser i form av metaller, varav vissa bara går att hitta i enstaka länder. Men den globala handelsplats som jorden kommit att bli är inte självklar. Knappa resurser och stor efterfrågan samt politiska svängningar kan snabbt ändra spelplanen. Ett verktyg som både minskar beroendet och den totala miljöbelastningen är att återvinna materialet till så hög kvalité som möjligt. Att inte små men värdefulla volymer av metaller späds ut i återvinningen och därmed inte kan tas tillvara igen i sin ursprungliga funktion. Men vilka metaller handlar det om, och hur ser processen ut för att faktiskt få tillbaka dem?

Om Ingemar

Ingemar leder organisationen för affärutveckling inom Northvolts affärsområde Revolt, en enhet som ska förse Northvolt med material från återvunna batterier. Han har innan sin roll på Northvolt arbetat 20 år inom – och tillsammans med – ledande företag inom den tillverkande industrin. Ingemar är civilingenjör inom Industriell ekonomi från Luleå Tekniska Universitet.

Datum 31 maj, 2022

Kategorier Talare

Andra talare