• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Max Bekken Björkman, Chalmers Industriteknik

Max Bekken Björkman, Chalmers Industriteknik

Hur gör vi rätt från början med ett cirkulärt perspektiv?

För många handlar cirkulär ekonomi om återvinning, och att försöka komma på nya sätt att återvinna alla de produkter som sätts på marknaden. Produkter som oftast inte ens är designade för att återvinnas. För att verkligen bli cirkulära måste vi börja tänka på designen redan från början så att produkterna blir optimerade för underhåll, reparation, uppgradering, återtillverkning och återvinning. Men viktigast av allt, vi måste utveckla nya affärsmodeller där intäkter inte är direkt kopplade till antalet produkter som sätts på marknaden. Så kallade cirkulära affärsmodeller. Hur långt har vi kommit? Finns det goda exempel att ta efter?

Om Max

Max arbetar forskningsnära med cirkulär ekonomi och hållbart resursutnyttjande inom Chalmers Industriteknik. Vad som 2014 började med ett tydligt fokus på återvinning av elektronikprodukter har fram till idag breddats för att omfatta frågor kring resurseffektivitet i stort och med ständig närvaro av systemperspektivet. Max är civilingenjör inom bioteknik med en master i industriell ekologi.

Datum 25 mar, 2022

Kategorier Talare

Andra talare