• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Romain Laugier, Senior Category Manager, Electrolux

Romain Laugier, Senior Category Manager, Electrolux

Hållbar produktutveckling

Ibland slänger folk produkter som är hela, eller som kan repareras för att fungera igen. Ett sätt att minska den mängden är att medvetandegöra möjligheten om att laga. Men av det som ändå slängs är frågan om och hur vi som producent skulle kunna driva återbruk på affärsmässiga villkor? Presentationen tar avstamp i en produktutveckling som ser till hela livscykeln, och med insikter från projekt och studier av återbruk.

Om Romain

Romain har under de tre senaste åren arbetat med produktutveckling utifrån ett affärs- och hållbarhetsperspektiv. Projekten är en del i kunskapsinhämtandet om hur Electrolux ska nå sitt 2030-mål om cirkulära produkter.

”It will take few years to make it happen, but it might happen faster than we think given the price increase of raw materials and components… this will accelerate circularity as decision makers will see the business benefit.”

Romain har en bakgrund inom såväl Marketing som Supply Chain och innan dess studerat industriell ekonomi i Paris samt på Chalmers.

Datum 07 feb, 2022

Kategorier Talare

Andra talare