• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Anders Falk, Senior konsult, Material Economics

Anders Falk, Senior konsult, Material Economics

Ekonomiska värden som gömmer sig i avfallet

Om 100 Euro råmaterial går in i den Europeiska ekonomin, hur många Euro återstår efter en användningscykel? I rapporten Preserving Value in EU Industrial Materials undersöker vi hur framgångsrik den Europeiska återvinningsindustrin för plast, stål och aluminium är – och vi gör det i termer av ekonomiskt värde, istället för i ton och kubikmeter. Presentationen kommer att beröra just detta värdeperspektiv på materialanvändning, vilka värdeläckage som finns i dagens materialsystem, vad de beror på och hur delar av värdet kan återtas.

Om Anders

Anders är specialiserad inom framför allt omställning av tung industri, men har även erfarenhet kring hållbarhetsutmaningar inom transporter, städer och tillverkande industri. På Material Economics har Anders varit med och tagit fram rapporterna Preserving Value in EU Industrial Materials samt Klimatnyttan av svensk export. Anders är civilingenjör inom Energi och Miljö från KTH. Material Economics är ett strategikonsultbolag som arbetar i gränslandet mellan hållbarhet, bolagsstrategi och ekonomi. Företaget hjälper organisationer att förstå och agera på den växande trenden kring hållbarhet inom flera stora områden, såsom energi, material, mat, transport, finans, mm.

Datum 15 jul, 2021

Kategorier Talare

Andra talare