• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Carl Dalhammar, docent vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet

Carl Dalhammar, docent vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet

Producentansvar: Historia, nutid och framtid

Carl kommer att diskutera den historiska utvecklingen inom producentansvaret och de nya styrmedel som har införts inom producentansvaret såsom anpassade avgifter (”eco-modulation”), och de franska reparationsfonderna. Han kommer även att diskutera hur producentansvaret kan ändras i framtiden, och hur det samverkar med andra styrmedel som exempelvis Ekodesigndirektivet och avfallslagstiftningen.

Om Carl

Carl Dalhammar är docent vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. Han har 20 års erfarenhet av forskning kring miljöpolitiska styrmedel för miljöanpassade produkter. Han har bl a forskat om Ekodesigndirektivet, offentlig upphandling, producentansvar och energimärkning. Carl är styrelsemedlem i Re:Source och medlem i Rådet för forskningsfrågor på Konkurrensverket. Carl undervisar vid flera svenska och internationella mastersprogram.

Datum 15 jul, 2021

Kategorier Talare

Andra talare