• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Fredrik Benson, vVD och ansvarig FoU El-Kretsen

Fredrik Benson, vVD och ansvarig FoU El-Kretsen

Ett insamlingssystem med livscykelperspektiv

Vilken kunskap har vi som insamlingssystem om de produkter och material vi samlar in, skruvar isär och återvinner? Plaster, komponenter, kemiska ämnen, värdefulla metaller. Och hur vet vi att vår hantering är den miljömässigt bästa ur ett livscykelperspektiv? Dessa frågor ställer vi oss samt att vi vill lyfta diskussionen om framtidens insamlingssystem som leverantör av såväl material som kunskap.

Om Fredrik

Fredrik är medkonstruktör till El-Kretsens system för löpande insamling av statistik och analyser. Utöver det ansvarar Fredrik för FoU där kontakten med skolor, forskningsinstitut och fristående samarbeten med olika leverantörer utgör piloter för att se om och hur El-Kretsens arbete kan utvecklas. ”För mig innebär systemperspektiv att se vår del i det stora, att undersöka hur vi påverkas och påverkar det globala. Och förstås hur vi kan utvecklas för att få ut maximal effekt i det vi gör. Jag tror att kombinationen av målinriktade men agila projekt har varit en framgångsfaktor i vårt arbete hittills”.

Datum 15 jul, 2021

Kategorier Talare

Andra talare