• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Kunskap

Kunskap

En del beslut vi tagit har gett motsatt effekt mot vad vi tänkte. Många av oss har nog åtminstone ett par sådana historier. Förhoppningsvis har de gällt små och inte så viktiga frågor. Men hur kan man undvika att göra så? Vilka kunskapsgap behöver man identifiera för att inte riskera hamna i fel beslut? Är pant bra för miljön? Är återbruk i ett visst land bättre i än i ett annat? Vilka material är viktigast att återvinna? Finns det något material som inte är så viktigt att återvinna? Vi höjer nivån kring kunskap av elprodukter och elavfall för att hitta just smarta framtida lösningar.

tillsammansforkretsloppet.se