• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Möten

Möten

El-Kretsen fungerar lite som spindeln i nätet mellan producenter och återvinnare och myndigheter. Men vi är också delaktiga i flera forskningsprojekt och har dessutom en egen anläggning för studier och statistik. Vilket steg i en elprodukts livscykel du än representerar eller vilka hållbarhetsaspekter du än arbetar med så är det en absolut garanti att du kommer träffa personer från flera olika områden och arbetsfält. Möten med människor från andra områden än ens eget eller folk med andra perspektiv hoppas vi ska vara berikande och inspirerande.

tillsammansforkretsloppet.se