• +Följ väg 222 (först mot Gustavsberg) från Stockholm ut på Värmdö, fortsätt på väg 222, vidare mot Djurö, 42 km från Stockholm och 82 km från Arlanda. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen.
  • Året runt kan du åka skärgårdsbåt med Waxholmsbolaget från Stockholm city till Stavsnäs eller Sollenkroka. Resan tar cirka 2 timmar.

Program

Program

2 juni 2022: Agenda 2030 och cirkulära materialströmmar

12:00 Lunch

13:00 Konferensen börjar!

Agenda 2030 och elprylarna

Har vi någon chans nå de globala miljömålen? Vem gör vad, och hur ska det gå till? 

Ida Texell, Kommundirektör Upplands-Bro, tidigare svensk delegat för FN:s hållbarhetsmål

Insamlingssystem på förändringsresa

67 miljoner prylar tar El-Kretsen hand om varje år. Vad händer med dessa idag och vad skulle vi kunna göra annorlunda?

Fredrik Benson, vVD och ansvarig FoU El-Kretsen

Hur gör vi rätt från början med ett cirkulärt perspektiv?

För att verkligen bli cirkulära måste vi börja tänka på designen redan från början så att produkterna blir optimerade för underhåll, reparation, uppgradering, återtillverkning och återvinning. Men viktigast av allt, vi måste utveckla nya cirkulära affärsmodeller där intäkter inte är direkt kopplade till antalet produkter som sätts på marknaden. Hur långt har vi kommit?

Max Bekken Björkman, Chalmers Industriteknik

Ekonomiska värden som gömmer sig i avfallet

Om 100 Euro råmaterial går in i den Europeiska ekonomin, hur många Euro återstår efter en användningscykel?

Anders Falk, Senior konsult på Material Economics

Hållbar produktutveckling

Ibland slänger folk produkter som är hela, eller som kan repareras för att fungera igen. Ett sätt att minska den mängden är att medvetandegöra möjligheten om att laga. Men av det som ändå slängs är frågan om och hur vi som producent skulle kunna driva återbruk på affärsmässiga villkor? Presentationen tar avstamp i en produktutveckling som ser till hela livscykeln, och med insikter från projekt och studier av återbruk.

Romain Laugier, Senior Category Manager, Electrolux

Rena materialströmmar, vision eller nästan framme?

Elektrifieringen av vårt samhälle kräver alltmer resurser i form av metaller, varav vissa bara går att hitta i enstaka länder. Men den globala handelsplats som jorden kommit att bli är inte självklar. Knappa resurser och stor efterfrågan samt politiska svängningar kan snabbt ändra spelplanen. Ett verktyg som både minskar beroendet och den totala miljöbelastningen är att återvinna materialet till så hög kvalité som möjligt. Att inte små men värdefulla volymer av metaller späds ut i återvinningen och därmed inte kan tas tillvara igen i sin ursprungliga funktion. Men vilka metaller handlar det om, och hur ser processen ut för att faktiskt få tillbaka dem?

Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer Northvolt

Workshops

Vi tar med oss påståenden och frågeställningar från dagens program för att tumla dem genom allas våra perspektiv. När vi samlar ihop oss är målet inte bara att vi deltagare fått en fördjupning i frågorna, utan i bästa fall kan vi även presentera nya förslag eller fler problematiserande frågor till det vi fått till oss av talarna.  

Alla deltagare

17:00 Program avslutas för dagen

Kanske tupplur, mailskörd, promenad eller simtur?

19:00 Middag


3 juni 2022: Politiken, casen, lösningarna…

08:30 Konferensen börjar för dagen

Vem är det som bestämmer egentligen?

Det politiska spelet pågår ständigt och på alla nivåer. Världen har krympt och överenskommelser träffas inte sällan mellan länder, och inom EU, men förstås också nationellt. Hur ska producenter och återvinnare navigera när politiken sätter olika mål och olika regler i olika länder? Och hur kan man påverka så att politiska beslut är smarta och hållbara? Var med och lyssna på denna spaning om vad som görs, vad som är på gång och hur du kan påverka.  

Lasse Stjernkvist, statlig utredare och ordförande i Avfall Sverige 

Vilka styrmedel ska vi ha för att nå målen om ett cirkulärt samhälle?

Det är trångt bland styrmedlen. Hur samverkar exempelvis ekodesign, reparationsfonder, avfallslagstiftning med producentansvaret? Hur vill vi ha det i framtiden?

Carl Dalhammar, Docent vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet

Aylin Farid, Sustainability & Corporate Affairs Manager, Samsung Electronics

Mer info inom kort.

Bedömningsmodell utifrån best practise

Vi ges inblick i ett processtyrt hållbarhetsarbete där frågeställningar om livscykelperspektiv, återvinning och styrmedel för konkurrensneutralitet är ständigt aktuella. 

Carina Hemstrand, Product, compliance & sustainability manager och Johanna Håkansson, Senior Product, compliance & sustainability specialist, Clas Ohlson

Workshops

Utifrån dagens presentationer släpper vi lös kraften och kreativiteten bland oss deltagare för att djupa och diskutera hur producentansvar och andra styrmedel på bästa sätt leder till ökad hållbarhet. Så småningom samlar vi ihop oss för att sätta detta ”resultat” bredvid gårdagens slutsatser. Detta tar vi med oss hem och har med oss i våra fortsatta respektive roller.

Alla deltagare

Världens bästa talare talar

Hur går vi från ord till handling? 

Klas Hallberg, Inspirationsföreläsare

12:30 Lunch